רחוב האשל 7, בניין גלילאו, פארק התעשייה קיסריה דרום | טלפון: 04-6273111 | פקס: 04-6270666


Data Link / SAT – SLE

rt

Today’s defense and aerospace systems require Applied Test & Training Systems of the highest caliber to assure post-delivery performance. After systems are fielded, operators need ongoing training under realistic conditions to be ready for any eventuality. RT Logic specializes in highly-engineered COTS products and systems that meet test and training needs.

The RT Logic Channel Simulator creates RF and/or IF signals that precisely match those that occur when transmitters and receivers are in motion with respect to one another, accurately duplicating the motion effects and RF channel physics effects on an RF link.

 

1

Creates real-world RF environments in the lab:

  • Physics-compliant, phase-continuous output
  • Controlled, repeatable results
  • Performs tests otherwise too expensive, dangerous, or difficult
  • Saves money, saves time, reduces risk

 

2

Standard features, basic link propagation modeling:  Doppler Shift, Path Loss, Delay, Noise Phase Offset, Interference Advanced features propagation and equipment modeling: Multipath Fading, Complex Filtering, Non-linear Transfer Functions (AM/AM, AM/PM), Phase Noise

 

3


200-125 pdf Download 100-105 pdf Questions Answers 210-260 pdf 300-075 pdf Easily pass 200-105 pdf with our Dumps & pdf vce 300-101 pdf 300-115 pdf 200-310 pdf 400-101 pdf 300-207 pdf EX300 pdf 3I0-012 dumps 070-463 dumps 70-487 dumps 070-410 dumps 210-060 dumps 70-412 dumps 700-501 dumps MAEEONLINE bsabio

צור קשר
רחוב האשל 7, בניין גלילאו, פארק התעשייה קיסריה דרום | טלפון: 04-6273111 | פקס: 04-6270666